RAF BUD

Jak zbudowana jest więźba dachowa?

RAF BUD
 

Do głównych elementów należą tak zwane krokwie i płatwie. Krokwie to, inaczej mówiąc, pochyłe belki, na których oparte jest całe pokrycie dachu. Posiadają one prostokątny przekrój poprzeczny o grubości wynoszącej nie mniej niż 5 cm, która na ogół wynosi 7 × 14 cm lub 8 × 16 cm, a szerokość rozstawu to 0,8-1,2 m. Jeśli mowa natomiast o płatwiach, to są to poziome belki, które podpierają krokwie i funkcjonują w charakterze elementu nośnego o sporym przekroju poprzecznym, który zazwyczaj wynosi 16 × 20 cm. Do wyboru mamy różne rodzaje płatew, w tym m.in. kaletnicową, pośrednią i stopową.

Pozostałe elementy więźby dachowej

Krokwie i płatwie to główne elementy więźby dachowej, ale nie jedyne. Do pozostałych elementów tej konstrukcji należą:

  • kalenica – stanowi górną krawędź dachu, wzdłuż której połączone są połacie dachowe;

  • murłata – to płatew stopowa, która posiada kwadratowy przekrój wynoszący na ogół 10 × 10 cm bądź14×14 cm. Jej zadaniem jest popieranie krokwi od dołu, ponieważ opiera się ona na murze, przenosząc obciążenia na ścianę obiektu. Z uwagi na ten fakt należy zwrócić szczególną uwagę na jej odpowiednie przymocowanie;

  • słupy – to inaczej mówiąc, pionowo ustawione części więźby dachowej, które mają na celu przekazanie obciążeń z płatwi na strop. Zwykle ich przekrój kwadratowy wynosi 12 × 12 cm bądź 16 × 16 cm;

  • kleszcze – stanowią poziome belki, które mają za zadanie połączyć pary krokwi znajdujące się naprzeciwko siebie, jak również zapewnić odpowiednie usztywnienie w poziomie;

  • miecze – to belki skośne, które łączą słupy z kleszczami, bądź słupy z płatwiami pośrednimi. Ich zastosowanie ma na celu usztywnienie więźby dachowej w kierunku podłużnym;

  • jętki – stanowią belki poziome, które łączą dwie krokwie znajdujące się naprzeciwko siebie, zachowując przy tym odpowiednie usztywnienie więźby, jak również nośność krokwi;

  • wiatrownica – składa się z desek, które następnie są przybijane w sposób ukośny do krokwi. Znajdują one zastosowanie na stromych dachach posiadających lekkie pokrycie, co ma na celu zabezpieczenie go przed zerwaniem w wyniku zasysającego efektu działania wiatru.

 
 

Copyright © 2023 Raf-Bud.eu
Realizacja: BravDesign.pl
Tworzenie stron Szczecin